Kostprijs

DOE-HET-ZELF INSTALLATIE

KOSTPRIJS

De kostprijs van zonnepanelen is sterk afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal panelen, het type dak, welk type panelen, de bereikbaarheid,etc.

Hier vindt u alvast een indicatie van onze scherpe prijzen met 280W zonnepanelen:

 • 1680 Wp vanaf 1196€ excl. btw
 • 2800 WP vanaf 1744€ excl. btw 
 • 3920 Wp vanaf 2305€ excl.btw
 • 5040 Wp vanaf 2775€ excl. btw
 • 6720 Wp vanaf 3416€ excl. btw
 • 10080 Wp vanaf 4875€ excl. btw

Hier vindt u onze pakketten terug

 

TERUGVERDIENTIJD

Terugverdientijd voor de doe-het-zelver

Hieronder vindt u de terugverdientijden en de netto winsten na 25 jaar terug van onze verschillende zonnepanelen pakketten. Onze kleinste pakketten betalen zichzelf reeds terug in minder dan 5 jaar en bij de grotere pakketten zien we terugverdientijden van minder dan 4 jaar.

België

Pakket 6 zonnepanelen: 4 jaar 4 maanden / winst op 25 jaar 12.601 euro

Pakket 8 zonnepanelen: 4 jaar 1 maand  / winst op 25 jaar 17.243 euro

Pakket 10 zonnepanelen: 4 jaar 2 maanden  / winst op 25 jaar 21.761 euro

Pakket 12 zonnepanelen: 3 jaar 9 maanden  / winst op 25 jaar 26.634 euro

Pakket 14 zonnepanelen: 3 jaar 6 maanden / winst op 25 jaar 32.511 euro

Pakket 16 zonnepanelen: 3 jaar 7 maanden  / winst op 25 jaar 36.009 euro

Pakket 18 zonnepanelen: 3 jaar 4 maanden  / winst op 25 jaar 41.975 euro

Pakket 20 zonnepanelen: 3 jaar 2 maanden  / winst op 25 jaar 45.582 euro

Pakket 24 zonnepanelen: 3 jaar  / winst op 25 jaar 56.434 euro

Nederland

Pakket 6 zonnepanelen: 3 jaar 9 maanden / winst op 25 jaar 13.189 euro

Pakket 8 zonnepanelen: 3 jaar 7 maanden  / winst op 25 jaar 18.022 euro

Pakket 10 zonnepanelen: 3 jaar 5 maanden  / winst op 25 jaar 22.878 euro

Pakket 12 zonnepanelen: 3 jaar 4 maanden  / winst op 25 jaar 27.744 euro

Pakket 14 zonnepanelen: 3 jaar 6 maanden / winst op 25 jaar 32.347 euro

Pakket 16 zonnepanelen: 3 jaar 5 maanden  / winst op 25 jaar 37.207 euro

Pakket 18 zonnepanelen: 3 jaar 4 maanden  / winst op 25 jaar 42.134 euro

Pakket 20 zonnepanelen: 3 jaar 2 maanden  / winst op 25 jaar 46.104 euro

Pakket 24 zonnepanelen: 3 jaar / winst op 25 jaar 56.052 euro

Hoe worden de terugverdientijden berekend?De terugverdientijden worden berekend rekening houdend met de volgende parameters:

 

 • Stijging elektriciteitsprijs van 4% per jaar
 • Kosten prosumententarief inbegrepen voor inwoner van Antwerpen (enkel in België)
 • Een enkelvoudige meter
 • Vervanging van omvormer na 12 jaar inbegrepen
 • Installatie op een schuin dak
 • Kostprijs installatie werd in mindering gebracht om de winst te berekenen
 • BTW-tarief van 21%

INSTALLATIE DOOR DURASUN

KOSTPRIJS

Hier vindt u alvast een indicatie van onze scherpe prijzen met 280W zonnepanelen:

 • 2240 Wp vanaf 2790€ excl. btw
 • 3600 Wp vanaf 3895€ excl.btw
 • 4480 Wp vanaf 4350€ excl. btw
 • 6720 Wp vanaf 5500€ excl. btw
 • 10080 Wp vanaf 7895€ excl. btw
 • 12040Wp vanaf 9750€ excl. btw

Vraag hier een offerte op maat

TERUGVERDIENTIJD

Indien Durasun uw installatie van A tot Z uitvoert, bedragen onze terugverdientijden tussen de 4 en 8 jaar afhankelijk van enkele factoren zoals grootte van de installatie & ouderdom van uw woning (6% of 21% BTW).

ENERGIELENING

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen? Dan kunt u die werken mogelijk financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De energielening wordt uitgekeerd via ‘Energiehuizen’. Voor de meeste gemeenten is er zo’n Energiehuis (vroeger ‘lokale entiteit’ genoemd). Elk Energiehuis bepaalt zelf de voorwaarden voor het toekennen van een lening.

 • U kunt maximaal 10.000 euro lenen.
 • Het geleende bedrag moet op vijf jaar tijd terugbetaald worden.
 • De intrest bedraagt maximaal 2%.
 • Voor bepaalde doelgroepen bedraagt de intrest 0%.

Meer informatie kan u terugvinden op de site van vlaanderen.

PROSUMENTENTARIEF

Wat zijn prosumenten?

Prosumenten zijn netgebruikers, die zelf een deel van hun elektriciteit produceren. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Het vermogen van hun installatie is maximaal 10 kVa. Als prosumenten minder verbruiken dan ze produceren, wordt het netto-overschot aan elektriciteit automatisch in het distributienet geïnjecteerd.

Wat is het prosumententarief?

Het is een aanvullend tarief voor klanten met decentrale productie (vermogen van de omvormer is kleiner of gelijk aan 10kVa) met een terugdraaiende teller. Via het prosumententarief dragen ook deze gebruikers, die zelf elektriciteit produceren, evenredig bij aan het gebruik van het elektriciteitsnet.

Waarom werd het prosumententarief ingevoerd?

Wie zelf energie produceert, maakt dubbel gebruik van het elektriciteitsnet zonder dat hiervoor iets wordt aangerekend. Dergelijke netgebruikers (=prosumenten) plaatsen stroom op het net wanneer het eigen verbruik lager ligt dan wat de zonnepanelen produceren. Of ze nemen elektriciteit af als de eigen productie niet volstaat. Omdat de meter dan vooruit en dan weer terug draait, staat het jaarverbruik bij de jaarlijkse meteropname bij dit type van klanten vaak op ‘nul’. En wie geen kWh via zijn elektriciteitsmeter verbruikt, betaalt ook geen elektriciteit en dus geen netkosten. Op die manier worden de kosten volledig gedragen door elektriciteitsgebruikers zonder lokale elektriciteitsproductie. De invoering van het prosumententarief zorgt er voor dat gebruikers die zelf elektriciteit produceren ook evenredig bijdragen.

Wat is de wettelijke basis voor de aanrekening van het prosumententarief?

Het prosumententarief is een toegangstarief en volgt de gebruikelijke regels voor de toegang tot onze netten. Afnemers en producenten hebben op basis van het Energiedecreet recht op toegang tot een distributienet voor de afname en injectie van elektriciteit. Door het sluiten van een energiecontract duid je je leverancier aan als toegangshouder op jouw toegangspunt (EAN).
Dit houdt onder andere in dat de distributienetbeheerder de aanrekening voor het gebruik van het distributienet naar jouw leverancier doorstuurt.

Vanaf wanneer wordt het prosumententarief aangerekend?

De elektriciteitsleveranciers rekenen het prosumententarief aan vanaf 1 juli 2015. Voor installaties die na deze datum in dienst worden genomen, rekenen de leveranciers dit tarief aan vanaf de indienstneming van de installatie. De datum op het keuringsattest is steeds bindend.

Door wie wordt het prosumententarief aangerekend?

De elektriciteitsleverancier, waar je een leveringscontract bij afsloot, factureert het prosumententarief vanaf juli 2015.

Voor welke productie-installaties wordt het prosumententarief aangerekend?

Het prosumententarief wordt aangerekend voor lokale productie-installaties. Deze installaties hebben een geïnstalleerd vermogen van maximum 10 kVa, zijn aangesloten op het laagspanningsnet en hebben een terugdraaiende teller.

Productie-installaties met een geïnstalleerd vermogen boven 10 kVa hebben verplicht een meting die zowel afname als injectie afzonderlijk meet. Hiervoor zijn specifieke tarieven van toepassing.

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer (of de som van de omvormers) die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Het maximaal AC-vermogen bepaalt het vermogen dat je PV-installatie maximaal kan produceren. Je kan deze informatie terugvinden op het keuringsverslag opgemaakt bij de indienststelling van de PV-installatie.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het overzicht van de volledige distributietarieven voor 2017 kan je hier terugvinden op.

Keuze van aanrekening?

Je kan kiezen tussen een forfaitaire aanrekening of een aparte aanrekening op basis van de werkelijke (niet-gecompenseerde) afname. Bij de keuze voor de plaatsing van een bi-directionele meter, waarbij afname en injectie afzonderlijk worden gemeten, is het percentage van de gelijktijdigheid bepalend of je voordeel kan doen met de plaatsing van een dergelijke meter. De aanrekening van het prosumententarief op basis van de terugdraaiende teller zal in de meeste gevallen namelijk voordeliger zijn voor de prosument.

Wat als je zonnepanelen hebt geplaatst, maar geen groenestroomcertificaten ontvangt?

Indien er op jouw toegangspunt (EAN) zonnepanelen met een terugdraaiende teller staan, betaal je het prosumententarief.
Dit omdat je aangesloten bent op het net en hier ook gebruik van maakt. Je bent dus de netgebruiker.

Wat indien je geen eigenaar bent van de zonnepanelen op je dak.

Het prosumententarief wordt steeds aangerekend aan de netgebruiker. Dit is de persoon of organisatie die op een bepaald adres elektriciteit verbruikt en is niet noodzakelijk de eigenaar van de zonnepanelen.
Het is de netgebruiker die gebruik maakt van de terugdraaiende teller en bijgevolg niet volledig bijdraagt voor zijn gebruik van het distributienet.
Je kan als netgebruiker natuurlijk altijd afspraken maken met de eigenaar van de zonnepanelen over de aangerekende kosten. Het prosumententarief zal echter steeds aangerekend worden aan de netgebruiker.