Leidraad bestelling zonnepanelen pakket

Bij de bestelling van een volledig pakket dient u enkele keuzes te maken. U vindt hier de nodige hulp bij deze keuze mogelijkheden.

 

TYPE DAK

Hier geeft u aan welk type dak u heeft en hoe de panelen hierop dienen te worden geplaatst.

Indien u een combinatie van verschillende types heeft, kunt u 1 van deze types selecteren en onderaan bij het vak ‘opmerkingen’ in detail aangeven hoe de zonnepanelen dienen geplaatst te worden.

AANTAL RIJEN

Gelieve hier aan te geven in hoeveel rijen u de panelen wenst te plaatsen.

Indien u verschillende aantallen per rij wenst, gelieve dit bij ‘opmerkingen’ aan te geven.

 

ZONNEPANELEN

Gelieve hier aan te geven welk type zonnepanelen u wenst aan te kopen.

Hier vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden met een link naar de productpagina van deze panelen:

 

OMVORMERS

Gelieve hier aan te geven welk type omvormer u wenst aan te kopen.

 

Enkele aandachtspunten:

 • Het vermogen van de omvormer wordt afgestemd op het vermogen van de gekozen zonnepanelen. In België moet ook de afweging gemaakt worden van de kosten van het prosumententarief dat berekend wordt op het vermogen van de omvormer.
 • Op een enkelfasig netwerk werken enkel enkelfasige omvormers. Op een driefasig netwerk werken zowel enkelfasige als driefasige omvormers.
 • Op een enkelfasig netwerk mag u maximaal 5000W aan omvormer vermogen aansluiten. Het vermogen van de zonnepanelen is echter niet beperkt en mag deze 5000W (ruim) overschrijden.
 • Op een driefasig netwerk mag u maximaal 10000W aan omvormer vermogen aansluiten. Het vermogen van de zonnepanelen is echter niet beperkt en mag deze 10000W (ruim) overschrijden.
 • Op een elektriciteitsnet zonder neuter (nulgeleider), ook wel 3x220v netwerk of Delta netwerk genoemd, werken enkele de enkelfasige omvormers van de merken SMA en GROWATT.
 • Een SolarEdge omvormer met power optimizers wordt voornamelijk geplaatst wanneer een substantieel deel van uw zonnepanelen geregeld in de schaduw ligt. Indien dit over enkele panelen gaat, kunt u beter werken met TIGO Optimizers.
 • Micro-omvormers worden per paneel geplaatst en genereren onmiddellijk wisselspanning. Er wordt geen centrale omvormer geplaatst.

Hier kunt u een overzicht van de aansluitmogelijkheden van alle types omvormer downloaden.

Hier vindt u een overzicht van alle aangeboden omvormers met hun technische fiches:

 

SOFAR

GOODWE

SOLIS

SMA

SOLAREDGE

APSYSTEMS

ENPHASE

MONITORING

Gelieve hier aan te geven of u monitoring wenst aan te kopen.

Standaard worden alle omvormers in de pakketten zonder monitoring aangeleverd.

Indien u micro-omvormers heeft gekozen, heeft u reeds met of zonder monitoring aangeduid. U hoeft dit hier dan niet nochmaals aan te duiden.

 

SOLAR BEKABELING

Gelieve hier aan te geven hoeveel meter solar bekabeling u wenst aan te kopen.

Standaard wordt er 20m solar bekabeling 4mm² met een pakket geleverd.

Enkele aandachtspunten:

 • Indien u de zonnepanelen in 1 kring gaat aansluiten heeft u 2 maal de afstand van uw omvormer tot aan uw zonnepanelen nodig aan solar bekabeling.
 • Indien u de zonnepanelen in 2 kringen gaat aansluiten heeft u 4 maal de afstand van uw omvormer tot aan uw zonnepanelen nodig aan solar bekabeling.
 • Indien u kiest voor een systeem van micro-omvormers wordt er standaard 20m XVB 3G4 kabel geleverd. Indien u meer lengte nodig heeft, dient u dit aan te duiden als solar bekabeling. Bijvoorbeeld 40m solarbekabeling 4mm² wordt dan 40m XVB 3G4.
 • Vanaf 50m afstand tussen de panelen en de omvormer is solar bekabeling van 6mm² aan te raden.
 • Het aantal solar connectors wordt door Durasun bepaald aan de hand van uw bestelling.

 

AARDING 6mm²

Gelieve hier aan te geven hoeveel meter aarding 6mm² u wenst aan te kopen.

Standaard wordt er 10m aarding 6mm² met een pakket geleverd.

Enkele aandachtspunten:

 • U dient elk aaneengesloten vlak te aarden.
 • Indien u meerdere vlakken panelen heeft mogen deze op het dak worden doorverbonden.
 • U komt met 1 aardingsdraad naar beneden.
 • De aarding moet worden aangesloten aan de aardingsrail in uw zekeringskast of uw aardonderbreker. Nooit aan de omvormer.
 • Bij de keuring van de zonnepanelen installatie wordt ook de weerstand van uw aarding gemeten, deze mag maximaal 30 Ohm bedragen.

 

HONEYBEE OPTIMIZERS

Gelieve hier aan te geven hoeveel Honeybee Optimizers u wenst aan te kopen.

Wanneer 1 of meerdere  zonnepanelen in de schaduw komen te liggen, heeft dit een negatief effect op alle zonnepanelen in die kring. Stel dat het paneel in de schaduw slechts 50W vermogen levert ipv bv. 300W dan wordt dit bij benadering doorgetroken naar alle panelen van die kring (alle panelen gaan dan maximaal 50W per paneel leveren).

Een Honeybee Optimizer wordt dan geplaatst op elk paneel dat last ondervindt van schaduw. Hierdoor heeft schaduw op deze panelen geen negatieve invloed op de rest van de panelen in dezelfde kring.

U kunt ook Honeybee Optimizers gebruiken indien u meerdere oriëntaties of hellingshoeken heeft. Indien u op de omvormer bv 1 kring kunt aansluiten maar uw zonnepanelen liggen verdeeld over 2 oriëntaties, dan kunt u Honeybee Optimizers plaatsen op de zonnepanelen met een andere oriëntatie. De regel is immers dat de zonnepanelen in een kring dezelfde hellingshoek en oriëntatie dienen te hebben indien u geen optimizers gebruikt.

 

INSTALLATIE EN MONTAGE

Gelieve hier aan te geven of u de installatie wenst te laten aansluiten op de meterkast door Durasun. Wij zorgen dan ook voor de instelling van de monitoring.

De volgende voorbereidingen dienen in dat geval door u te worden gedaan:

 • Montage van de zonnepanelen
 • Aansluiten van de solarbekabeling op het dak aan de zonnepanelen
 • Plaatsen van de solarbekabeling en aarding tot aan de locatie van de omvormer
 • Ophangen van de omvormer
 • Voorzien van een voldoende lange AC-kabel van de plaats van de omvormer tot aan de zekeringskast waar deze dient te worden aangesloten. Te voorziene kabel voor een enkelfasige omvormer XVB 3G4 en voor een driefasige omvormer XVB 5G4

 

ELEKTRISCHE KEURING

Gelieve hier aan te geven of u de installatie wenst te laten keuren via Durasun. Wij zorgen dan ook voor het draadschema, attest van de omvormer en keuringsverslag.

Hier vindt u alvast alle attesten van de aangeboden omvormers terug.

 

U kunt ons steeds contacteren voor meer informatie.