Twee op drie nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen

Bij de 25.000 nieuwbouwwingen welke jaarlijks plaatsvinden in België kiest maar liefst 63 procent voor zonnepanelen. In totaal gaat het om bijna 16.000 zonnepanelen installaties. Deze cijfers werden gepubliceerd door Minister van Energie Tommelein na een vraag in het parlement van Koen van den Heuvel.

Met 63% van alle aanvragen zijn zonnepanelen de populairste bron van hernieuwbare energie voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast kiest 19% voor zonneboilers en 17% voor een warmtepomp. Ook combinaties van meerdere bronnen zijn mogelijk, maar hier zijn voorlopig geen cijfers van. Ook biomassa vallen onder de EPB-eisen maar hier is vanuit de consument amper vraag naar.

Hoeveel nieuwbouwwoning aanvragen gebruik maken de energielening is niet bekend. Met de energielening kan u tot 10.000 euro lenen met een interest van maximaal 2%. Deze lening kan gebruikt worden voor zonnepanelen op voorwaarde dat de woning niet over enkel glas beschikt en het dak geïsoleerd is.

Sinds 2014 dienen alle nieuwbouwwoningen te voldoen aan enkele mininmum eisen inzake EPB. Nieuwbouwaanvragen in 2017 dienen te voldoen aan een E-peil van 50. Tegen 2020 is dit zelfs 30. Een zonnepanelen installtie van 3500kWh kan uw E-peil al snel doen zakken met 20 punten. Wanneer u onder de 20 zakt betaalt u voor 5 jaar geen onroerende voorheffing and komt u  ook in aanmerking voor een e-peil premie van 1800 Euro waardoor zonnepanelen heel voordelig worden.

Geef een reactie