Werking website

Hoe plaats ik een bestelling bij Durasun.be?

1. Selecteren van het product
U dient allereerst een product te selecteren dat u wenst te bestellen. Bovenaan in het menu, vindt u de knop “pakketten”. U kunt op deze pagina een product selecteren.
Het product dat u aanspreekt kunt u uitgebreid bekijken door op de naam van het product te klikken. U krijgt eventueel een overzicht van de leverbare opties en de belangrijkste kenmerken van het product. Alvorens u op de knop bestellen drukt, kunt u de gewenste opties selecteren. Daarna drukt u op de knop ‘Toevoegen aan winkelwagen’.

U kunt verder gaan met afrekenen door op de knop “bekijk winkelwagen” te drukken. U kunt ook eerst verder winkelen en daarna alles samen afrekenen. In de winkelwagen kunt u de aantallen wijzigen. Eventuele extra hoeveelheidskortingen worden automatisch verrekend. U kiest een optie tot verzending. U vindt hier meer info over onze verzend opties. Hierna klikt u op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’.

2. Invoeren van uw gegevens
Om uw bestelling af te kunnen ronden, dienen wij een aantal gegevens van onze klanten te krijgen.  U dient o.a. uw naam, adres, telefoonnummer en email adres op te geven. Natuurlijk behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk. Onderaan kiest u de manier waarop u wenst te betalen. Meer informatie over de betalingsmogelijkheden vindt u hier. Om af te ronden klikt u op ‘Bestelling plaatsen’

3. Overzicht van uw bestelling
U krijgt nu een overzicht te zien van uw bestelling. Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode wordt u automatisch doorgestuurd naar de verschillende betaalsites (bijvoorbeeld internetbankieren voor paypal). Uw bestelling wordt bevestigd in een automatisch gegenereerde email.

4. Opvolgen van mijn bestelling
U ontvangt een tracking nummer van zodra uw bestelling wordt verzonden. U kunt met dit nummer uw bestelling op de voet volgen.

Betalen

U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • Creditcard (Visa en Mastercard)
 • Belfius Direct Net
 • iDEAL
 • KBC/CBC Betaalknop
 • Bancontact/Mister Cash
 • Directe bankoverschrijving

Paypal

U komt op de beveiligde website van paypal terecht. Hier kunt u inloggen met uw paypal account en afrekenen.

Creditcard

U komt op de beveiligde website van paypal terecht. U kiest voor de optie ‘Don’t have a Paypal account?’. U kunt vervolgens uw creditcard gegevens invullen en afrekenen.

Directe bankoverschrijving

Bij uw bestelling krijgt u een volledig overzicht van uw bestelling en de bijhorende betaalgegevens. Gelieve uw bestelnummer als mededeling bij uw betaling toe te voegen. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling direct verstuurd worden.

Rekeninghouder DuraSun
Gelegen te Schipperstraat 5, Ham, België
IBAN BE57 3631 7290 2035
BIC/SWIFT BBRUBEBB
Bank ING
Mededeling Bestelnummer

Verzenden

U kunt kiezen uit de volgende verzendmethoden:

 • Afhalen in onze magazijnen na afspraak
 • Levering bij u thuis: 2 mogelijkheden
 1. De levering gebeurd met eigen vervoer na afspraak.
 2. De levering gebeurd met een externe transporteur en u wordt verwittigd op welke dag er wordt geleverd.

Na de betaling van uw bestelling, krijgt u een tracking nummer per mail toegestuurd. Op die manier kunt u uw bestelling netjes opvolgen.

Afhalen

U kunt bij het maken van uw bestelling kiezen om uw producten te komen afhalen in onze magazijnen. U wordt dan door één van onze medewerkers opgebeld om een afspraak te maken. Onze magazijnen zijn gelegen in Ham, provincie Limburg, België.

Bezichtigen

(Gezien de huidige gezondheidssituatie is het tijdelijk onmogelijk de toonzaal te bezoeken)

U heeft de mogelijkheid om onze producten te komen bezichtigen in onze toonzaal op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden per mail op [email protected] of per telefoon op 013 444 353 .

Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is met veel aandacht en zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de samenstelling hiervan, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onveilig en/of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd, aangevuld en aangepast. Durasun behoudt zich het recht wijzigingen, aanvullingen en aanpassingen met directe ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Hoewel wij met de grootst mogelijke inspanningen fouten, onjuistheden en tekortkomingen proberen te voorkomen, kan aan de getoonde informatie geen recht worden ontleend.

Privacy beleid

Durasun respecteert de privacy van alle bezoeker van haar site. De persoonlijke informatie die verschaft wordt tijdens uw bezoek zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de afhandeling van uw bestelling en communicatie naar u toe. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld.

Wij gebruiken uw persoonlijk gegevens voor de volgende doeleinde:

– Uw gegevens worden gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en u hiervan op de hoogte te houden.
– Met uw goedkeuring, worden uw gegevens opgeslagen in uw account. In uw account slaan wij informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en aflevergegevens zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen;
– Uw IP adres kan worden gebruikt om bezoekersprofielen te bepalen en site gebruik te evalueren.
– Uw gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden.
– Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
– De informatie, vrijgekomen uit e-mail verkeer of telefonisch verkeer, worden vertrouwelijk behandeld.
– Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of aan derden ter beschikking gesteld.
– U kunt uw gegevens altijd wijzigen via uw account of per e-mail via [email protected]

Beveiliging
Wij waarderen u als bezoeker en klant. Durasun.be is daarom extra beveiligd met een SSL certificaat.

Toegang tot uw gegevens
Enkel door Durasun aangewezen personen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze toegang wordt alleen verleend indien dit binnen het kader van de door hun opgedragen taken valt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Durasun gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Durasun.be geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Durasun, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 16 – Specifieke voorwaarden “Doe-het-zelf maar met aansluiting van de installatie op de meterkast door Durasun”

Artikel 17 – Specifieke voorwaarden “Elektrische keuring incl draadschema en attest van de omvormer”

Artikel 18 – Specifieke voorwaarden “Volledige installatie door de firma Durasun”

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

DuraSun Bvba;

Schipperstraat 5, 3945 HAM;

E-mailadres: [email protected];

Btw-nummer: BE 0828 757 013;

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Indien de artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Durasun niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Deze termijn gaat in vanaf de ontvangst van minimaal 10% van het factuurbedrag op de rekening van Durasun. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van afhaling van de consument of bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Specifieke voorwaarden “Doe-het-zelf maar met aansluiting van de installatie op de meterkast door Durasun”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht.

De volgende voorbereidingen dienen door de klant te worden voldaan voor het bezoek van de technieker die de aansluiting komt uitvoeren:

 • De omvormer(s) dient aan de muur te zijn bevestigd.
 • De solar -of gelijkstroomkabels van de zonnepanelen naar de omvormer, dienen, met voldoende lengte, klaar te liggen aan de omvormer. De MC4 stekkers dienen op de solarkabels te zijn bevestigd.
 • De solarkabels dienen aangesloten te zijn op de zonnepanelen, anders is het onmogelijk om de omvormer in te stellen.
 • De aardingskabel dient, met voldoende lengte, klaar te liggen aan de omvormer, aan de zekeringskast of aan de aardingsonderbreker.
 • De AC/wisselstroom kabel dient, met voldoende lengte, klaar te liggen tussen de omvormer en de zekeringskast waar deze moet worden aangesloten.

Indien deze voorzieningen niet zijn getroffen, kan de installatie niet worden aangesloten en worden in dienst gesteld. Er kan een nieuwe afspraak worden ingepland tegen betaling van het gangbare tarief.

De aardingsweerstand wordt gemeten en meegedeeld aan de klant. Indien deze niet conform is, met andere woorden de weerstand is hoger dan 30 Ohm, dient de klant ervoor te zorgen dat deze conform wordt gemaakt voor een eventuele keuring.

Artikel 17 – Specifieke voorwaarden “Elektrische keuring incl draadschema en attest van de omvormer”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht.

Durasun voorziet in het elektrisch draadschema en het attest van de omvormer.

Zij versturen u een begeleidende mail voor de aangifte van uw installatie bij de netbeheerder. Hier worden ook de nodige documenten voor de aangifte bijgevoegd, namelijk het keuringsverslag, het eendraadschema en het gelijkvormigheidsattest van de omvormer.

Artikel 18 – Specifieke voorwaarden “Volledige installatie door de firma Durasun”

Wanneer deze optie wordt gekozen bij de bestelling, zijn enkele specifieke voorwaarden van kracht.

De kabelvoorzieningen in de woning naar de zekeringskast zijn inbegrepen in de prijs indien de afstand van de panelen tot de zekeringskast de 25m niet overschrijdt en indien er voor een opbouw kabelgoot geopteerd wordt.

Eventuele kosten of werken die nodig zijn om het plaatsen van de zonnepanelen mogelijk te maken (vb vervangen van dakpannen, vervangen van dakconstructie, dakisolatie ,…) zijn niet in deze offerte inbegrepen en zijn ten laste van de klant.

De klant is gehouden nieuwe pannen ter beschikking te stellen om zo bij eventuele schade aan de bestaande pannen, de installateurs van Durasun toe te laten deze te vervangen. Indien de klant geen nieuwe pannen voorziet, kan Durasun onmogelijk het dak waterdicht achterlaten en zal de klant eventuele waterschade niet op Durasun kunnen verhalen.

De AREI keuring moet gebeuren op de datum die na installatie van de zonnepanelen werd afgesproken met de keuringsinstantie. Indien deze afspraak door de klant niet wordt gerespecteerd, kan de kostprijs voor een nieuwe keuring aan de klant worden doorgerekend.

Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt, ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen ,dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herrekend.

Indien bij het plaats bezoek door de technieker van Durasun blijkt dat de aardingsweerstand onvoldoende is (groter dan 30 Ohm), moet de klant dit voor de keuring van de zonnepaneleninstallatie zelf in orde brengen.

Werd dit niet in orde gebracht voordat de keuring wordt uitgevoerd, zal de klant een nieuwe keuring dienen te betalen van 181,50€.

De verantwoordelijkheid voor het aangeven van de zonnepanelen installatie aan de brandverzekering, ligt bij de klant.

Op de installatie gelden de volgende garanties:

 • Op de panelen: Productgarantie conform de garanties van de fabrikant. De garantietermijn begint te lopen van zodra het paneel aangesloten is op het net. De garantie dekt normale slijtage.
 • Op de omvormer: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de fabrieksgarantie van de door de klant gekozen omvomer. Ook hier wordt enkel normaal gebruik gedekt conform de garantievoorwaarden van de fabrikant.
 • Op het montagemateriaal: De garantie op dit onderdeel is afhankelijk van de door de klant gekozen materialen, maar bedraagt minimaal 10 jaar.

Alle garanties zijn geldig indien de installatie als een goede huisvader onderhouden wordt. Indien er werken aan de zonnepaneleninstallatie uitgevoerd worden, uitgezonderd osmosereiniging door een gespecialiseerde firma, dienen deze door Durasun uitgevoerd te worden, dit om de garantie te behouden. Van zodra er werken uitgevoerd worden door derden, kan Durasun in geen geval nog aansprakelijk gesteld worden.

De klant mag zelf in geen geval eigen materiaal of diensten ter beschikking stellen aan de installateurs (van Durasun of diens onderaannemer). Indien dit wel zou gebeuren zal Durasun in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden om de materialen of diensten te vergoeden. Alsook draagt Durasun in geen geval garantieverantwoordelijkheid aangezien de materialen niet gecontroleerd werden door Durasun.

 

Over ons

Jarenlange ervaring in vakmanschap

Durasun is opgericht in 2010 en we zijn gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van zonnepaneleninstallaties. Wij hebben er bewust voor gekozen om enkel zonnepanelen aan te bieden zodat u bij ons kunt rekenen op specialisten in dit vakgebied. Laat u overtuigen door ons kunnen en vraag gerust een vrijblijvende offerte aan.

Wij leveren volledige zonnepanelen sets maar ook alle aparte onderdelen zoals panelen, omvormers en installatiematerialen. Indien u wenst kunnen wij een gedeelte of de volledige montage voor u verzorgen. Onze klanten zijn zowel particulieren als ondernemingen in heel België en Nederland.

Materialen van hoge kwaliteit

Durasun levert producten van betrouwbare merken zoals Sunrise Solartech, SMA, Solis en Schletter. Ons assortiment kenmerkt zich door kwalitief hoogwaardige producten die voldoen aan de hoogste standaarden.

Uitstekende klantenservice

Wij streven er naar onze klanten goed te informeren met behulp van onze website en aan de hand van persoonlijk advies. Na-service is voor ons even belangrijk, waardoor onze klanten na de kassa niet in de kou blijven staan. Wij zijn daarom ook fier op onze uitstekende klantenservice.

Zonnepanelen systemen aan uiterst scherpe prijzen

Bij Durasun bent u zeker van lage prijzen, een goede service en een hoge kwaliteit. Dankzij ons goede contacten met importeurs en onze aankoop in massa, kunnen wij onze pakketten aanbieden aan de scherpste prijs in Europa. U koopt ook als particulier hier aan groothandelprijzen.

Bent u een groothandel of installateur? Neem voor grote aantallen zonnepanelen contact met ons op.

E-mail

[email protected]

Bedrijfsgegevens

DuraSun Bvba

Schipperstraat 5

3945 HAM

BTW BE 0828 757 013